contentmap_module

Moacșa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
contentmap_plugin

Moacșa

Comuna Moacşa este situată în partea centrală a judeţului Covasna, la 30 km de reşedinţa de judeţ, Municipiul Sfântu Gheorghe şi 20 km de Municipiul Târgu Secuiesc.
Este formată din satele Moacșa și Pădureni, cu o suprafață administrativă de 3.282 ha și 1.235 locuitori.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă: 2316 ha
 • Arabilă: 1747 ha
 • Păşuni: 335 ha
 • Fâneţe: 227 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole: 7 ha
 • Vegetație forestieră: 923 ha
 • Terenuri degradate si neproductive: 10 ha
Principalele sectoare de activitate:
Economia acestei localității este una predominant agricolă, bazată pe cultura plantelor (cultivarea cartofului ,sfeclei de zahăr și cerealelor) și creșterea animalelor.

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: case particulare
 • Număr cazane: 3
 • Capacitate cazane: 150 kW (3*50kW)
 • Anul instalării: 2004, 2006, 2010

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Targeted Sustainable Development Goals

Energie curată pentru comunități durabile