contentmap_module

Bodoc

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Bodoc

Comuna Bodoc - județul Covasna, regiunea Centru

Comuna Bodoc este situată în partea centrală a judetului Covasna, la o distanţă de 11 km de municipiul Sf. Gheorghe, la poalele munţiilor Bodoc, cuprizănd o parte din zona piemontană şi lunca râului Olt. Comuna este alcătuită din satele Olteni, Zălan și Bodoc și are o populație de 2.577 locuitori.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă 4046 ha
 • Arabilă 1796 ha
 • Păşuni 1251 ha
 • Fâneţe 929 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole 70 ha
 • Vegetație forestieră 3265 ha
 • Terenuri degradate si neproductive 14 ha
Principalele activități economice sunt: Agricultura și creșterea animalelor. Un aport la economia locală îl are și industria materialelor de construcții (carieră de nisip).

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Sediul producătorului de centrale pe biomasă SC Erpek ind SRL
 • Capacitate cazane: 150 kW 
 • Suprafața utilă deservită: 800 mp
 • Anul instalării: 2003

Sisteme de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Case particulare și afaceri private
 • Număr cazane: 6, în total 1030 kW
 • Capacitate cazane: 40-400 kW
 • Anul instalării: 2003-2010

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile