contentmap_module

Huși

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Huși

Municipiul Huși - județul Vaslui, regiunea Nord Est

Municipiul Huși se situează în depresiunea omonimă, la o altitudine de 70-120 m, la 45 km est-nord-est de municipiul Vaslui. Este străbătut de pârâul Huși și este înconjurat de dealuri ocupate cu podgorii.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă 4912 ha
 • Arabilă 2900 ha
 • Păşuni 774 ha
 • Fâneţe 41 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole 24 ha
 • Vegetație forestieră 501 ha
 • Terenuri degradate si neproductive 14 ha
 • Vii si pepiniere viticole 1173 ha
Principalele activități economice sunt: Viticultură, Agricultură, Industrie, Confecţii încălţăminte, Confecţii tricotaje, Utilaje industriale şi alimentare, Comerţ
Proiecte derulate în dezvoltarea conceptului de biomasă

Localizarea municipiului în centrul unei zone viticole, face din Huși un important centru de vinificație și, implicit, o zonă cu mare potențial în valorificarea deșeurilor lemnoase rezultate în urma întreținerii podgoriilor.

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Afacere privată
 • Capacitate cazane: 250 kW 
 • Anul înființării: 2008

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile