contentmap_module

Brețcu

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Brețcu

Comuna Brețcu- județul Covasna, regiunea Centru

Comuna Brețcu este situată în județul Covasna, la 76 km de Braşov și 16 km de Târgu Secuiesc. Comuna este formată din satele: satele Brețcu (reședința), Mărtănuș și Oituz, având o suprafaţă administrativă de 11.603 ha și o populație totală de 3.925 locuitori.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă 3132 ha
 • Arabilă 700 ha
 • Păşuni 1239 ha
 • Fâneţe 1188 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole 5 ha
 • Vegetație forestieră 8134 ha
 • Terenuri degradate si neproductive 7 ha
Principalele activități economice sunt: Exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos Administrarea şi gospodărirea pădurilor Ramură de confecţii Agricultură Zootehnie
Proiecte derulate în dezvoltarea conceptului de biomasă

Primăria Comunei Brețcu a câștigat un proiect de dezvoltare a două sisteme ce produc energie termică regenerabilă din biomasă intitulat „Realizare sistem de încălzire pe bază de biornasa la clădirile publice din comuna Brețcu, județul Covasna”.

Pe lângă instalarea a două sisteme pe biomasă cu o capacitate totală de 1000 kW, proiectul presupune și achiziția de echipamente ca: tocător, întorcător frontal articulat, cupă material ușor și remorcă tandem, manipulate de către un angajat din cadrul primăriei.
Primul sistem pe biomasă dintre cele două urmează să asigure încălzirea pentru Primăria Comunei Brețcu, Grădinița cu program normal „Pinochio” și Centrul Cultural Brețcu și al doilea pentru Școala Gimnazială „Comenius”.

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Primaria Comunei Brețcu; Grădinița cu program normal „Pinochio”; Centrul Cultural Brețcu
 • Capacitate cazane: 500 kW 
 • Suprafața utilă încălzită: 700 mp
 • Anul instalării: în curs 
 • Proveniența biomasei: Curatare pasuni, reziduri din silvicultura
 • Stocare: sub formă de tocătură, în hale acoperite
 • Investiție: fonduri publice

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Școala Gimnazială Comenius, Brețcu
 • Capacitate cazane: 500 kW 
 • Anul instalării: în curs 
 • Proveniența biomasei: Curatare pasuni, reziduri din silvicultura
 • Stocare: sub formă de tocătură, în hale acoperite
 • Investiție: fonduri publice

Biovill Map

Hartă interactivă a comunităților durabile care își aprovizionează energia termică din biomasă locală

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile