contentmap_module

Vânători

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Vânători

Comuna Vânători-Neamț - județul Neamț, regiunea Nord-Est

Comuna Vânători Neamț se află la 3 km distanţă de Târgu Neamţ, la 45 km de Piatra Neamţ şi la 100 km de Bacău şi Iaşi, în Depresiunea Neamţului. Comuna este formată din satele: Lunca ( 1.090 locuitori), Mănăstirea Neamț (234 locuitori); Nemțișor (1.413 locuitori) și Vânători-Neamț (4.858 locuitori) – sat de reședință având o suprafaţă administrativă de 16.731 ha și o populație totală de 7.595 locuitori.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă 4178 ha

 • Arabilă 1484 ha

 • Păşuni 1799 ha

 • Fâneţe 854 ha

 • Livezi si pepiniere pomicole 41 ha

 • Vegetație forestieră 11641 ha

 • Terenuri degradate si neproductive 378 ha

Principalele activități economice sunt: Turism Agroturism Agricultură Prelucrare lemn (cherestea, mic mobilier, sculptură, dogărit) Croitorie, confecţii, tricotaje Confecţionare articole nou născuţi Prelucrare cauciuc Confecţionare tâmplărie PVC şi aluminiu Confecţii metalice Cultivare flori
Proiecte derulate în dezvoltarea conceptului de biomasă

Zona este faimoasă prin existența Mănăstirilor și schiturilor Creștin Ortodoxe răspândite pe suprafața Parcului Natural Vânători Neamț.
Sunt aproximativ 50 de biserici, mici schituri și mănăstiri. Dintre acestea, prima instituție ce alege să devină sustenabilă din punct de vedere al energie termice este Mănăstirea Sihăstria.
În anul 2022 Mănăstirea a recondiționat o centrală pe tocătură din lemn cu o capacitate de 4MW prin care încălzește cea mai mare parte a clădirilor aflate în administrație, cu o suprafață totală de 7.500 mp.

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 


 • Locație: Mănăstirea Sihăstria

 • Capacitate cazane: 4000 kW 

 • Suprafața utilă încălzită: 7500 mp

 • Anul instalării: 2022

 • Proveniența biomasei: Curatarea spatii verzi publice/Reziduuri lemnoase din prelucrarea lemnului

 • Stocare: tocătură, direct în containerul instalației de ardere

Biovill Map

Hartă interactivă a comunităților durabile care își aprovizionează energia termică din biomasă locală.

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile