contentmap_module

Zăbala

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Zăbala

Comuna Zăbala - județul Covasna, regiunea Centru

Comuna Zăbala se află situată în curbura arcului carpatic nord-est la poalele Munţilor Vrancei, în partea estică a judeţului Covasna, la 36 km de la Sfântu Gheorghe (reşedinţă de judeţ) şi 14 km de la Târgu Secuiesc. Oraşul cel mai apropiat este Covasna la 7 km. Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat și așezare geografică care reprezintă oportunitățile serioase din punct de vedere turistic. Comuna este formată din satele Peteni, Surcea, Tamașfalău și Zăbala (reședința), având o suprafaţă administrativă de 12579 ha și o populație de 4.510 locuitori.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă 6681 ha
 • Arabilă 3735 ha
 • Păşuni 1378 ha
 • Fâneţe 1564 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole 4 ha
 • Vegetație forestieră 5238 ha
 • Terenuri degradate si neproductive 11 ha
Principalele activități economice sunt: -Exploatarea şi prelucrare lemnului -Agricultură: Cultivarea cartofului și a sfeclei de zahăr; Creşterea animalelor: ovine şi bovine

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Complex turistic Zabola Estate 
 • Capacitate cazan: 400 kW 
 • Anul instalării: 2016
 • Suprafața utilă deservită: 2300 mp
 • Proveniența biomasei: reziduuri din silvicultură
 • Stocare: sub formă de tocătură, în hale acoperite
 • Investiție: fonduri proprii

Biovill Map

Hartă interactivă a comunităților durabile care își aprovizionează energia termică din biomasă locală

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile