contentmap_module

Târgu Secuiesc

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Oraș Târgu Secuiesc

Municipiul Târgu Secuiesc, se situează în partea nord-estică a judeţului Covasna, în nordul Depresiunii Târgu Secuiesc, la 37 de km de Sfântu Gheorghe.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă: 4005 ha
 • Arabilă: 3137 ha
 • Păşuni: 302 ha
 • Fâneţe: 561 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole: 5 ha
 • Vegetație forestieră: 246 ha
 • Terenuri degradate si neproductive: 5 ha
Principalele domenii de activitate economică a municipiului sunt în industria confecţiilor, serviciilor, comerţului şi agriculturii.

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: case particulare
 • număr cazane: 2
 • Capacitate cazane: 50 kW, 30 kW
 • Anul instalării: 2007, 2013

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile