contentmap_module

Micfalău

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Comuna Micfalău

Comuna Micfalău este aşezată în extremitatea nordică a judeţului Covasna, la 25 km distanţă de Oraşul Baraolt şi la 22 km de Sfântu Gheorghe.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
  • Agricolă: 2511 ha
  • Arabilă: 598 ha
  • Păşuni: 1093 ha
  • Fâneţe: 794 ha
  • Livezi si pepiniere pomicole: 26 ha
  • Vegetație forestieră: 1104 ha
Principalele sectoare de activitate:
Minerit de andezit şi bazalt cu prelucrare primară
Prelucrarea lemnului

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

  • Locație: case particulare
  • Capacitate cazan: 135 kW (60kW + 75kW)
  • Anul instalării: 2009, 2011

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile