contentmap_module

Sita Buzăului

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Comuna Sita Buzăului

Sita Buzăului, localitate aflată în vecinătatea oraşului Întorsura Buzăului, este situată în valea râului Buzău, la 47 km de mun. Sfântu Gheorghe.
Este alcătuită din satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna și Merişor, cu o suprafață administrativă de 14.753 ha și 4.584 locuitori.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă: 3889 ha
 • Arabilă: 406 ha
 • Păşuni: 2165 ha
 • Fâneţe: 1318 ha
 • Vegetație forestieră: 8912 ha
Principalele activităţi economice: Creşterea animalelor - ovine, bovine, cabaline, Cultivarea terenurilor - cultura de bază fiind cartoful, Prelucrarea lemnului, Preparate şi produse lactate

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: casă particulară
 • Capacitate cazan: 40 kW
 • Anul instalării: 2009

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: afacere privată
 • Capacitate cazan: 60 kW
 • Anul instalării: 2020

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile