contentmap_module

Săcele

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Municipiul Săcele

Municipiul Săcele este situat în partea de sud-est a judeţului Braşov, în regiunea istorică a Țării Bârsei, pe cursul Râului Tărlung, reprezentând poarta de acces către masivele Ciucaș și Piatra Mare. Fiind amplasat la sud-est de Municipiul Brașov, în imediată vecinătate a acestuia. Săcele este una din cele 18 localități care intră în componența Zonei Metropolitane Brașov.
Suprafaţa administrativă este de 32.176,34 ha și o populație totală de 34.215 locuitori. 

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 • Agricolă: 9057 ha
 • Arabilă: 2543 ha
 • Păşuni: 2510 ha
 • Fâneţe: 3985 ha
 • Livezi si pepiniere pomicole: 19 ha
 • Vegetație forestieră: 20641 ha
 • Terenuri degradate si neproductive: 97 ha
Principalele activități economice: Agricultură, Creşterea animalelor, Industria lemnului, Oieritul

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Fabik SRL
 • Capacitate cazan: 600kW
 • Anul instalării: 2008

Sistem de încălzire cu biomasă 

 • Locație: Case particulare (2)
 • Capacitate cazan: 40 kW si 60 kW
 • Anul instalării: 2010

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile