contentmap_module

Baia Mare

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Municipiul Baia Mare

Municipiul Baia Mare - județul Maramureș, regiunea Nord Vest


Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
 
Proiecte derulate în dezvoltarea conceptului de biomasă

SPIRE - Ecosistem inteligent de regenerare post-industrială

are ambiția de a începe o reamenajare atât a mediului, dar și din perspectivă socială și economică pe termen lung în Baia Mare, facilitând tranziția sa de la ex-capitala minieră a României la un lider în proiectarea și producția de mediu. Acesta va realiza acest lucru prin co-dezvoltarea de noi peisaje adaptive și productive, integrate într-un ecosistem circular de materiale în cascadă și lanțuri de valoare energetică.
Proiectul propune o abordare revoluționară a fito-remedierii adaptive și a creării ecosistemelor pe terenurile urbane poluate cu metale grele, ca strategie pentru gestionarea pe termen lung (2050) a utilizării terenurilor și reprofilarea economică. Se folosește de potențialul pentru lanțuri de valori în cascadă prezentate de fluxurile de materiale bazate pe bio și sprijină transpunerea sa în noi economii și antreprenoriat social printr-un sistem de stimulare prin intermediul unui sistem local de valori simbolice care creează un sistem circular de bonificare a mediului. Abordarea aduce îmbunătățiri radicale și inovatoare modului împovărător în care orașele sunt forțate în prezent să facă față externalităților negative complexe ale zonelor industriale dezafectate.

Experimentele SPIRE cu planificarea (re) utilizării terenurilor, renaturarea și reutilizarea adaptabilă a biomasei de mare valoare, abordând nevoile unei vaste părți a orașelor UE, prin:
 • Un cadru de guvernare strategică / co-dezvoltare cu părțile interesate și cetățenii, susținut de o facilitate de tip monedă locală numită iLEU ca deschizător de piață pentru antreprenoriatul de mediu și tranziția comportamentală

 • Un set de instrumente de remediere și o aplicație de gestionare adaptivă a site-ului

 • O abordare replicabilă pentru susținerea modelelor de afaceri circulare locale

 • O evaluare și metodologie LCA pentru adaptarea pe termen lung (2050) și reutilizarea valorificării potențiale la nivel urban sau FUA.

Daca privim Baia Mare la nivel metropolitan, 627 ha de exploatații miniere și industriale grele ar putea fi potențial recuperate și reutilizate ca peisaje productive renaturate, într-un proces de remediere ușoară, rentabil. Fără resurse municipale de remediere dură, preluarea proprietății nu a fost o opțiune viabilă până în prezent pentru Baia Mare și multe alte orașe miniere din România și nu numai – SPIRE poate oferi în cele din urmă soluția lipsă.

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Sistem de încălzire cu biomasă

 • Locație: Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu”

 • Capacitate cazan: 60 kW

 • Anul instalării: 2022

 • Proveniența biomasei: curatare spatii publice, deseuri de biomasă solidă

 • Investiție: finanțare UIA

Surse de biomasă

 • Plantații energetice

 • Colectare brazi de Crăciun

 • curățare, toaletare copaci 

Image

Biovill Map

Hartă interactivă a comunităților durabile care își aprovizionează energia termică din biomasă locală

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile