contentmap_module

Sântana de Mureș

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Comuna Sântana de Mureș

Comuna Sântana de Mureș - județul Mureș, regiunea Centru

Localitatea Sântana de Mureş este situată pe malul drept al Râului Mureş, fiind o comună suburbană din extremitatea nordică a Municipiului Târgu Mureş. Este alcătuită din satele Sântana de Mureş, Curteni, Chinari și Bărdeşti, cu o populație de 6.188 locuitori și suprafață administrativă de 2.598 ha.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
  • Agricolă: 2049 ha
  • Arabilă: 1844 ha
  • Păşuni: 204 ha
  • Fâneţe: ha
  • Livezi si pepiniere pomicole: 1 ha
  • Vegetație forestieră: 187 ha
  • Terenuri degradate si neproductive: 66 ha
Principalele activități economice: Valorificarea florilor și a produselor obținute din agricultură
Sisteme de încălzire cu biomasă: 

Locație: Oleander SRL
Număr cazane: 1
Capacitate cazan: 200 kW
Anul instalării: 2009

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile