contentmap_module

Cordun

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
contentmap_plugin

Cordun

Comuna Cordun - județul Neamț, regiunea Nord Est

Localitatea Cordun este situată la mai puţin de 1 km NV de orasul Roman, pe malul stâng al râului Moldova. Este o comună compactă, specifică zonelor de câmpie, cu o suprafață administrativă de 4.224,07 ha și 7583 locuitori, alcătuită din satele Cordun, Simoneşti și Pildeşti.

Suprafața fondului funciar după modul de folosință (ha):
  • Agricolă: 3531 ha
  • Arabilă: 3189 ha
  • Păşuni: 320 ha
  • Fâneţe: 13 ha
  • Livezi si pepiniere pomicole: ha
  • Vegetație forestieră: 63 ha
  • Terenuri degradate si neproductive: 140 ha
Principalele activități economice: Agricultură Metalurgie Comerţ Construcţii Industrie
Sisteme de încălzire cu biomasă: 

Locație: casă particulară
Număr cazane: 1
Capacitate cazan: 50 kW
Anul instalării: 2003

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit

Contact form

I have read and agree to the Terms and Conditions

Submit


contentmap_module

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile