Surse de biomasă

1. Biomasă naturală – obținută direct din ecosisteme
 • Deșeurile lemnoase ce provin din toaletările pomilor fructiferi
 • Deșeurile lemnoase provenite din întreținerea:
  • acostamentele căilor de comunicație;
  • albiilor minore și majore ale cursurilor de apă temporare și permanente;
  • pajiștilor, fânețelor și pășunilor;
  • spațiilor verzi din localitate;
  • zonelor limitrofe ale localităților, nelocuite.
 • Materialul lemnos provenit din exploatările forestiere și tratamente silviculturale. 
2. Biomasă reziduală: obținută din procesul de producție industrială
 • Material lemnos provenit din prelucrarea lemnului 
3. Culturi energetice
 • se referă la culturile cu scop energetic, pentru producerea de biomasă.

4. Reziduuri agricole – agrobiomasă
 • rezultate în urma lucrărilor agricole.

Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile