Despre conceptul energie din biomasă

Conceptul 1 sat 1 MW prevede următoarele

  • identificarea surselor de deșeuri lemnoase și a reziduurilor agricole la nivel de localitate (deșeuri rezultate în urma tăierilor de copaci din păduri, deșeuri lemnoase din pășuni, zone verzi, livezi, grădini, parcuri, gospodarii, lucrări agricole etc.),
  • colectarea biomasei lemnoase, prioritar cu ajutorul persoanelor din grupurile vulnerabile (aspect social),
  • cultivarea de salcie energetică cu scopul obținerii de biomasa lemnoasă, segmentul logisticii (tocare, depozitare, aprovizionare),
  • instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice cu cazan pe biomasă și racordarea utilizatorilor la acest sistem (în special clădiri publice).
  • automatizarea sistemului de alimentare, instalarea sistem de control de la distanță
Soluții tehnice pentru implementarea conceptului ”1 sat 1 MW”
  • Sisteme individuale de încălzire bazate pe deșeuri lemnoase/biocombustibil la fiecare consumator final (case particulare).
  • Sistem de termoficare la scară mică pe bază de biomasă (care conectează mai multe clădiri situate în proximitate) de exemplu în centrul localităților etc.

De exemplu, în comuna pilot selectată în exemplul ilustrat, se ajunge la o capacitate de aproximativ 1MW la clădiri ca: primăria, școala, cămin cultural, grădiniță, bibliotecă, remiză PSI, poliția locală, poștă și ocol silvic, conducta pentru apă fiind de aproximativ 1200 metri și existând 1 singur depozit de biomasă la care există acces cu un utilaj de manevrare (descărcare) a acesteia. Tot la depozitul de biomasă este localizată și camera centralei, conectată printr-un șnec de acesta și care transport automat tocătura în procesul de ardere.

Image
Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile