Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy

Cu o activitate de peste 12 ani, Clusterul are rolul să faciliteze cooperarea între mediul economic, academic, de cercetare și cel administrativ cu scopul de a promova folosirea energiei curate din surse regenerabile. Clusterul își asumă un rol în sprijinirea comunităților în a-și asigura energia din surse locale regenerabile precum biomasa.

Valorificarea biomasei pe lângă  avantajele de natură energetică, reprezintă beneficii şi din punct de vedere al protecţiei mediului, asigurându-se o igienizare a teritoriilor, concomitent cu producerea unei cantităţi semnificative de energie curată.

Surse de biomasă există la nivelul fiecărei localități, însă acest potențial nu este folosit. De obicei, după curățare crengile, tăierile, resturile vegetale sunt arse la fața locului, ori transportate la groapa de gunoi sau lăsate abandonate pe teren. Biomasa, o sursă locală de energie regenerabilă ar putea fi soluția pentru asigurarea energiei termice la nivelul comunităților, în special a localităților din mediul rural sau a orașelor mici din provincie.

Având în vedere faptul că localitățile dispun de o cantitate considerabilă de deșeuri verzi, fiecare are potențialul să-și producă materia primă pentru încălzire și să devină autosustenabilă din punct de vedere energetic. Concomitent cu producerea biomasei la nivel local, pot fi pornite investiții în sisteme de încălzire de capacități mici, până la 1 MW.

Clusterul a facilitat realizarea a peste 200 de astfel de sisteme în aproape 70 de localități din țară, având o capacitate de aproximativ 30 MW.
Implicare în promovarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă

 • Organizarea de evenimente tematice în cadrul Săptămânii Europene a Dezvoltării Durabile (European Sustainable Development Week – ESDW)
 • Organizarea de evenimente tematice în cadrul Zilelor Comunităților Durabile (Sustainable Communities Days)
 • Organizarea de evenimente tematice în cadrul Săptămâna Verde Europeană (Green Week)
 • Membru Circular Economy Club, London
 • Clusterul Inovativ Green Energy Cluster cu o viziune integratoare, cu rezultate nu doar în zona economică și construcție socială, ci și în domeniul schimbări climatice, a obținut în anul 2020 recunoaștere din partea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Galei Dezvoltării Durabile.

Image
Image
Proiecte și experiență
Clusterul a obținut din partea Secretariatului European pentru Analiza Clusterelor, calificativul de Silver, distincție de excelență pentru management de cluster la nivel European.
Know-how-ul clusterului Biomasei Green Energy, s-a acumulat de a lungul celor 10 ani de activitate prin participarea la programe de schimburi de experiență și prin aplicarea cunoștințelor cu ajutorul proiectelor pilot în domeniul biomasei:
 • BioVill – sate bazate pe bioenergie, finanțat prin Programul Horizon 2020
 • Biomasă și Energie în Republica Moldova – asistență în dezvoltarea unui Cluster în Energie și Biomasă, finanțat prin UNDP Moldova
 • AgroBioHeat – promovarea soluțiilor de încălzire pe biomasă agricolă, finanțat prin Horizon 2020
 • SPIRE – Ecosistem inteligent de regenerare post-industrială, finanțat prin UIA Inovative Action
 • Phoenix – Schimb de experiență între cercetători în domeniul bioresurselor, finanțat prin Horizon 2020
 • Din biomasă energie – proiect norvegian de promovare a producerii și utilizării biomasei la nivel de comunitate
 • Cosmenerg – Excelența în clustere în rețele de clustere din Centrul și Estul Europei în domeniul eco- și bio-energiei, energii regenerabile și tehnologii de mediu, finanțat prin Programul COSME
Alte proiecte, în cadrul cărora realizările Clusterului au fost promovate
 • Bio4Eco – Politici regionale durabile în domeniul bioenergiei: o nouă abordare, finanțat prin Programul Interreg Europe, derulat de ADR Centru
 • PromoBio – Promovarea Inițiativelor Regionale in domeniul Bioenergiei, derulat de ADR Centru
 • ColorCircle – Conectarea și înzestrarea administrației locale cu capacități de cercetare pentru a valorifica întregul potențial al economiei circulare, derulat de ADR Centru
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile