Tranziția energetică, Dezvoltare durabilă și durabilitatea mediului
 

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 2030 ale Organizației Națiunilor Unite sunt considerate principiile directoare pentru realizarea unui viitor mai bun și sustenabil pentru toți.

Un obiectiv major este acela de a asigura accesul tuturor la energie modernă, fiabilă, durabilă și la prețuri accesibile. 
Una din sursele de energie regenerabilă disponibilă pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de energie este bioenergia, care poate avea o contribuție semnificativă la dezvoltarea socială și economică în special a zonelor rurale.
Image
Conștientizarea comunităților despre posibilitățile și practicile durabile în domeniul bioenergiei

Un aspect relevant este mobilizarea și implicarea factorilor interesați, consolidarea cooperării dintre actori, diseminarea informațiilor și cunoștințelor despre diversele surse de energie regenerabilă și a soluțiilor bazate pe acestea.

Clusterul Green Energy promovează și sensibilizează în mod constant comunitățile locale pentru a adopta soluții și practici durabile în ceea ce privește problemele ecologice, gestionarea deșeurilor, și aspecte legate de producerea de energie din biomasă.
Platforma BioVillMap


În acest context Clusterul Green Energy în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a demarat realizarea prezentei platforme care cartografiază demersurile, realizările comunităților privind tranziția către energie durabilă.

Scopul platformei este să inspire comunitățile în tranziția spre o energie curată bazată pe surse locale. Platforma BioVillMap arată care sunt comunitățile durabile care își asigură energia din surse locale de biomasă.

Concret, harta este concepută în așa fel încât oricine să afle detalii despre investiție, rezultate, parteneri, comunitate.

Clusterul Green Energy – promotor al valorificării biomasei solide în scop energetic, a dezvoltat conceptul 1 sat 1 MW, a participat în proiecte cu impact precum BioVill – Sate bazate pe bioenergie sau AgroBioHeat – Promovarea biomasei agricole în scop energetic. Proiecte care au avut un rol extrem de important în diseminarea de cunoștințe în domeniul bioenergiei la nivelul României.
Image
Obiective de Dezvoltare Durabilă vizate

Energie curată pentru comunități durabile